Komunistická strana se musí stát opět stranou budoucnosti!

My, mladí komunisté z celé republiky, cítíme, že se X. sjezd KSČM již za několik dní stane dějištěm historického rozhodnutí. Začne ve straně znovu určovat směr původní komunistická idea, nebo zůstane u moci falešná víra ve věčné obchodování s establišmentem?

Před více než čtvrt rokem jsme vydali náš manifest mladých komunistů. Naše obavy, které jsme v něm formulovaly, se potvrdily beze zbytku. Naše strana podpořila oligarchu, aniž by všechny svoje podmínky jasně deklarovala před veřejností a předložila jako písemný závazek obou stran. Jedině takový postup mohl zabránit degradaci a ostudným fackám KSČM, jimiž jsme byli svědky. Oligarcha se zachoval k „překvapení“ našich vyjednavačů jako oligarcha a měnil své názory i partnery bez jakýchkoli skrupulí. Oligarchové se nestarají o ideologii a dlouhodobé politické cíle, ale jen o své partikulární zájmy. Využijí jakékoli prostředky, bez ohledu na jejich politickou příslušnost, a se stejnou lehkostí se jich potom zbaví. Hrozí oligarchovi ekonomické ztráty v Německu kvůli kauze Skripal či Nikulin? Přitlačila ho americká ambasáda v případě útoku na Sýrii? Oligarchova košile vždycky bližší než vládní kabát. Myslí si ještě někdo po posledním týdnu, že s oligarchou je možno uzavřít stabilní spojenectví?

Bohužel, ano - dosavadní předseda naší strany a jeho věrní.

Potvrzují se tak i další, ještě chmurnější, obavy: Naši voliči vidí, jak místo sebevědomého tlaku našeho soupeře do kouta levicovými požadavky alibisticky zakrýváme touhu po pár křeslech pro několik vyvolených.

Taková politika nám opravdu důvěru lidí nevrátí.

Oč složitější nynější situace je, tím více se stává srozumitelným, proč je tak důležité dostat do rozhodující pozice ve vedení strany skutečné komunisty se schopností chápat pravou podstatu dnešní politické krize, kteří se nebudou bát dělat výraznou komunistickou politiku a ne krátkozraké kabinetní obchody, a kteří ustojí střet s nebezpečným hegemonem populismu.

Jakou změnu dlouhodobého programu strany mohou asi přinést „pragmatičtí obchodníci“? Jaké výzvy budoucnosti mohou vidět? Není divu, že dnes sami tvrdí, že kladenský program není třeba měnit, jen aktualizovat. Z jejich pohledu je svět kolem stále stejný, plný příležitostí k handlování, k jehož stravitelnosti stačí pouze jednou za čas vyměnit plnotučnou hořčici za kremžskou.

My, kteří se hlásíme k ideové politice, vnímáme, že svět se za 25 let radikálně změnil a vyžaduje radikální zněnu přístupu. Předložili jsme proto sami návrh nového dlouhodobého programu strany, který reflektuje výzvy budoucnosti, 21. století, a přitom zachovává kontinuitu komunistického myšlení.

K našemu vidění světa a částečně i k návrhu našeho programu se přihlásil s. Josef Skála, kandidát na předsedu ÚV KSČM na nadcházejícím X. sjezdu KSČM. Tak jako projevil důvěru on nám, projevujeme my důvěru v něj. Že může být tím, kdo překlene krizi tohoto okamžiku a sjednotí stranu. Nikoli dnešním autoritářstvím nebo snad staromileckou ortodoxností, ale lidskostí a současně srozumitelnou zásadovostí.

Posláním komunistického hnutí vždy bylo připravovat svět na budoucnost. K tomu musíme mít schopnost rozumět své minulosti a přítomnosti a také dát skutečnou šanci nové generaci komunistů.

Ať je X. sjezd začátkem této nové etapy našeho hnutí!