Manifest mladých komunistů 2018

Porážka KSČM v posledních krajských i parlamentních volbách definitivně potvrdila, že komunistické hnutí v České republice stojí na rozcestí. Takový debakl jsme nezažili od roku 1921. Nadcházející X. sjezd bude rozhodující a klíčová role připadne okresním konferencím. Právě tady se rozhodne, zda najdeme sílu k potřebným změnám a zda příležitost dostanou ti, kteří jsou připraveni se postavit zásadnímu obratu do čela.

Nebudeme mlčet ke kauzám poškozujícím naši stranu, jako např. poskvrnění naší reputace lobbistkou Janou Mrencovou. Nemůžeme nevidět ty, kteří tuto skvrnu k naší straně přišili a které tato skvrna má ochočené. Toto není a nesmí být náš styl!

Nesmíříme se s tím, že sobectví, absolutní moc peněz a okrádání člověka člověkem bude společenskou normou. Chceme být slyšet a usilovat o budování spravedlivé společnosti založené na morálce, úctě člověka k člověku a solidaritě. Začít musíme především u sebe! Teď! Nikdy nezradíme samotné základy socialismu a komunismu. My mladí komunisté nebudeme těmi, co zhasnou a budou chodit na hrob KSČM klást květiny.

Pokud někteří naši nejvyšší funkcionáři chtějí prosazovat názor, že se máme smířit s vítězstvím kapitalismu a prosit nanejvýš o drobné ústupky, tak my, mladí komunisté, naopak budeme důsledně prosazovat systémovou alternativu v podobě socialismu. A proto je potřeba do vedení strany zvolit lidi, kteří se za naše komunistické ideje nestydí, umí obhájit i jejich výsledky za období před rokem 1989 a hlavně dělat takovou politiku, která nám vrátí důvěru těch, kteří nám věřit přestali.

Jsme hrdí na to, že jsme komunisté, a chceme, aby stejně smýšlelo celé vedení KSČM!

  • Chceme stranu, která bude nekompromisně hájit zájmy všech lidí práce, jejichž mzdy nedosahují ani zlomku zisku, který vytváří, a bude svým programem i vnějším projevem jasně odlišitelná od kapitalistických stran.
  • Chceme stranu, která raději setrvá v důrazné opozici, než aby se zaprodávala politice oligarchů a pravice, kterou pak v očích voličů srůstá s kapitalistickým systémem.
  • Chceme stranu, která bude oslovovat náš přirozený elektorát a nebude se snažit podbízet těm, jejichž hlasy nikdy nezískáme.
  • Chceme stranu, která bude schopná potřebných změn včetně revize Kladenského programu a bude komunistická svým programem a celou svou politikou, a nikoliv pouze názvem.
  • Chceme stranu, která bude mít nejvyšší ambice a nespokojí se s paběrkováním.
  • Chceme vedení, které není odcizeno od členské základny, rozumí i nám mladým a pomůže nám zvládnout vše, bez čeho se neobejde aktivní, přesvědčivá komunistická politika.
  • Chceme stranu, která nás bude potřebovat i pro stále odpovědnější práci a na svých kandidátkách. Věk ale nyní není rozhodující. Hlavní je, aby stranu vedli lidé, kteří jí dokážou vrátit sílu a obsah skutečně komunistické politiky.

Má KSČM vyslovit důvěru vládě, vedené druhým v pořadí českých kapitalistů? A pokud ano, pak za jakých podmínek, aby to autoritu a vliv strany posílilo, a ne ji vehnalo do pasti? Máme-li tolerovat vládu Andreje Babiše, chceme transparentní, jasně formulované a garantované dohody pod dohledem nejen stranické veřejnosti, ale všech občanů ČR. Chceme mít jistotu, že tolerance vlády nebude výsledkem handlu za dobře placené parlamentní funkce pro pár poslanců KSČM. Obhájit lze jen dohodu, která nezůstane veřejnosti skrytá a přinese neprivilegovaným takový užitek, že to lidem vrátí důvěru v komunistickou politiku.

Souhlasíte s námi? Připojte se podpisem k podpoře tohoto manifestu, který mu dodá sílu a nebude moci být smeten ze stolu!

 

 

Manifest + podpisové archy ke stažení v PDF >>>

Vyplněné archy nám můžete naskenovat a posílat na náš kontaktní email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

 

 

Svůj souhlas můžete vyjádřit i prostřednictvím formuláře. A nebojte se, pokud nebudete souhlasit s uveřejněním jména na stránkách, nebude veřejně uvedeno (v tabulce bude údaj: "nezveřejněno").