Aktuální články

 • Členům ÚV KSČM a všem komunistům 29. 06. 2018

  My, mladí komunisté napříč regiony, stojící za iniciativou Restart 2018, cítíme povinnost nezradit naši identitu jediné levicové strany, a proto doporučujeme našim zástupcům ÚV KSČM být ostražití, neargumentovat...

  Číst dál...

 • Komunistická strana se musí stát opět stranou budoucnosti! 18. 04. 2018

  My, mladí komunisté z celé republiky, cítíme, že se X. sjezd KSČM již za několik dní stane dějištěm historického rozhodnutí. Začne ve straně znovu určovat směr původní komunistická idea, nebo zůstane u moci falešná víra ve...

  Číst dál...

 • Předsjezdový rozhovor s Josefem Skálou o Restartu 18. 04. 2018

  Mladí komunisté z celé republiky, frustrovaní „neprůstřelností“ stranické struktury efektivně bránící personálnímu i programovému vývoji KSČM i poctivé reflexi posledních katastrofálních volebních výsledků, se na konci...

  Číst dál...

 • Nový program KSČM 10. 04. 2018

  KSČM potřebuje kromě nových tváří také nový program. Ten Kladenský, z první poloviny 90. let minulého století, neodpovídá na aktuální problémy a výzvy 21. století. Zastánci Kladenského programu však tvrdí, že vůči němu není...

  Číst dál...

 • Usnesení ÚV KSČM pro srandu králíkům? 09. 02. 2018

  Tento dopis, o kterém máme potvrzeno, že přišel oficiální cestou na ÚV KSČM, se šíří mailovou cestou mezi členy KSČM. Bohužel, potvrzuje naše obavy, na které dlouhodobě vedení strany nemá odpovědi. Proto by podle našeho názoru...

  Číst dál...

Manifest mladých
komunistů 2018

Porážka KSČM v posledních krajských i parlamentních volbách definitivně potvrdila, že komunistické hnutí v České republice stojí na rozcestí. Takový debakl jsme nezažili od roku 1921. Nadcházející X. sjezd bude rozhodující a klíčová role připadne okresním konferencím. Právě tady se rozhodne, zda najdeme sílu k potřebným změnám a zda příležitost dostanou ti, kteří jsou připraveni se postavit zásadnímu obratu do čela.

Nebudeme mlčet ke kauzám poškozujícím naši stranu, jako např. poskvrnění naší reputace lobbistkou Janou Mrencovou. Nemůžeme nevidět ty, kteří tuto skvrnu k naší straně přišili a které tato skvrna má ochočené. Toto není a nesmí být náš styl!

Nesmíříme se s tím, že sobectví, absolutní moc peněz a okrádání člověka člověkem bude společenskou normou. Chceme být slyšet a usilovat o budování spravedlivé společnosti založené na morálce, úctě člověka k člověku a solidaritě. Začít musíme především u sebe! Teď! Nikdy nezradíme samotné základy socialismu a komunismu. My mladí komunisté nebudeme těmi, co zhasnou a budou chodit na hrob KSČM klást květiny.

 

Celý Manifest k přečtení >>>

Kdo jsme

Jsme mladí komunisté spojení napříč republikou. Jsme spojení myšlenkou, že pro KSČM dál tímhle způsobem cesta nevede.

Klub mladých při okresním výboru v Ústí nad Orlicí sdružuje mladé členy KSČM a sympatizanty naší strany. Účastníme se příprav stranických akcí, akcí samotných, organizujeme soutěže pro děti a angažujeme se v dobrovolnické činnosti. Náš tým se připomenul stranickým orgánům takzvanou Orlickoústeckou výzvou, která před letošními volbami do poslanecké sněmovny apelovala na větší důraz prezentace na sociálních sítích, nebyli jsme vyslyšeni a výsledek všichni znáte. Už teď je nás ale po republice spousta stejně naladěných komunistů – nejen nás mladších, ale bez rozdílu věku.

Je nám jasné, že pokud zůstane vše jak je, bez sebereflexe vedoucích činitelů, kteří jsou ve funkcích deset a více let, nic se nezmění. Proto přicházíme s výzvou k RESTARTU strany i jejích idejí a našich společných ideálů, na které jako bychom už zapomněli.

Žádáme vás o podporu, žádáme vás o hluboké zamyšlení nad tím, co znamená být komunistou a zda je to v souladu s tím, jak dnes naše strana působí. Co nám chybí, se snažíme popsat v našem Manifestu mladých komunistů 2018.

Žádáme vás tímto o jeho podporu podpisem a šířením.
Nenechme stranu padnout na kolena a pojďme si vzájemně pomoci!

Za Klub mladých při OV Ústí nad Orlicí děkují
Miloš Drhlík (kandidát pro volby do PČR 2017),
Martin Drhlík (kandidát do Krajského zastupitelstva 2016)
a Miloš Ouřecký (kandidát pro volby do PČR 2013).

Co chceme

 • Chceme stranu, která bude nekompromisně hájit zájmy všech lidí práce, jejichž mzdy nedosahují ani zlomku zisku, který vytváří, a bude svým programem i vnějším projevem jasně odlišitelná od kapitalistických stran.
 • Chceme stranu, která raději setrvá v důrazné opozici, než aby se zaprodávala politice oligarchů a pravice, kterou pak v očích voličů srůstá s kapitalistickým systémem.
 • Chceme stranu, která bude oslovovat náš přirozený elektorát a nebude se snažit podbízet těm, jejichž hlasy nikdy nezískáme.
 • Chceme stranu, která bude schopná potřebných změn včetně revize Kladenského programu a bude komunistická svým programem a celou svou politikou, a nikoliv pouze názvem.
 • Chceme stranu, která bude mít nejvyšší ambice a nespokojí se s paběrkováním.
 • Chceme vedení, které není odcizeno od členské základny, rozumí i nám mladým a pomůže nám zvládnout vše, bez čeho se neobejde aktivní, přesvědčivá komunistická politika.
 • Chceme stranu, která nás bude potřebovat i pro stále odpovědnější práci a na svých kandidátkách. Věk ale nyní není rozhodující. Hlavní je, aby stranu vedli lidé, kteří jí dokážou vrátit sílu a obsah skutečně komunistické politiky.

 

Ke stažení

th manifest mladych komunistu 2018Manifest mladých
komunistů 2018
+ podpisové archy
(PDF, 500 kB)